De jeugdwerkeloosheid is hoog in het district Akuapem

Apprenticeship programmeC4H is in 2012 een programma gestart om kansarme, ambitieuze jongeren een beroepsopleiding te geven om hun kans op werk en inkomen te vergroten. Momenteel nemen 15 meiden en 3 jongens deel aan het programma.

Inmiddels zijn 4 meiden en 3 jonges afgestudeerd. Na het behalen van het diploma helpen we ze met een microkrediet om verder te studeren of een eigen bedrijf op te zetten. De meiden en één van de jongens zijn een eigen zaak begonnen, één geeft les en de derde studeert door.


Eerste diploma's gehaald

Samuel Odei vertelt over wat C4H voor hem betekent. Hij heeft de ICT-opleiding met succes afgerond en is aan een vervolgopleiding begonnen:

 

 

 

Leren en werken

Apprenticeship programme 2Vaak kunnen ouders het zich niet veroorloven om hun kinderen een beroepsopleiding te laten volgen. Veel jongeren hebben alleen basisonderwijs gevolgd, waardoor ze slechts voor ongeschoold werk in aanmerking komen. In de praktijk betekent dit dat ze weinig zicht hebben op een inkomen.

C4H regelt een beroepsopleiding en een stageplaats voor talentvolle en gemotiveerde jongeren. Het opleidingsprogramma bestaat uit twee delen en wordt afgerond met een erkend diploma. In het eerste jaar krijgen de studenten een basisopleiding in hun vakgebied en workshops om hun algemene kennis en vaardigheden te verhogen. Degene met de potentie om een eigen bedrijf op te zetten, krijgen een vervolgprogramma van 18 maanden.

We betrekken de ouders en de omgeving van de jongeren bij hun opleiding, omdat we geloven dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om het diploma te halen. De studenten en hun familie regelen zelf vervoer en levensonderhoud. C4H betaalt de opleidings- en examenkosten en helpt bij het aanvragen van het examen.

We nemen de tijd om de jongeren en hun familie te leren kennen en koppelen iedere student aan een sponsor, zodat ook daar een persoonlijke relatie kan ontstaan. Ons doel is dat iedere student de opleiding afrondt en daarna is staat is voor zichzelf en zijn omgeving te zorgen. In 2014 hebben we een microkredietprogramma opgezet. De studenten lenen onder gunstige voorwaarden geld om gereedschap aan te schaffen. Zo kunnen ze thuis hun vaardigheden oefenen, alvast een klantenkring opbouwen en inkomsten genereren.

Wil je een jongere helpen zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren? Kijk naar de mogelijkheden onder 'Geef geld'.

Resultaten

Leticia Afari is gediplomeerd kapster dankzij C4HLeticia Afari was een van de eerste studenten van het beroepsopleidingprogramma. In januari 2013 is ze gestart met de kappersopleiding. C4H regelde een stageplaats en betaalde de kosten. Deze zomer heeft ze examen gedaan. Emmanuel Nkrumah heeft haar gevraagd of ze wil helpen met de begeleiding van de meisjes die kapper willen worden. Ze was zeer vereerd en doet het graag. Ze hoopt haar eigen kapsalon te starten. C4H helpt met het verkrijgen van een microkrediet.

Ook Gloria Siabi heeft haar kappersdiploma gehaald. Richard Akwie heeft de ICT-opleiding voltooid en een baan gevonden als leerkracht. Hij ondersteunt analfabetische jongeren binnen het programma met leren lezen, schrijven en rekenen. Zijn inkomsten gebruikt hij om te sparen voor een vervolgopleiding. Mary Dziwornu is sinds kort volleerd kleermaakster.

Lees meer over wat een aantal studenten zeggen over hun ervaringen met het beroepsopleidingprogramma (Engels).