Een betere toekomst start met goed onderwijs

klaslokaal binnen

In het oosten van Ghana is het aanbod van scholen gering. Veel kinderen volgen geen onderwijs omdat de scholen te ver weg zijn of omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.

In 2013 is C4H een basisschool gestart in Adawso met als doel straatkinderen een kans te geven zichzelf te ontwikkelen. We hebben nu acht lokalen, een keuken en sanitaire voorzieningen. We geloven dat een betere toekomst start met goed onderwijs. Naast het verwerven van kennis, stimuleren we creativiteit en besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden.

 

Nieuw LeslokaalIMG 9616[1]

In 2015 doneerde Wings of Support geld voor de bouw van 3 nieuwe stenen lokalen. In 2014 hebben de vrijwilligers van het Fettes College, Edinburgh, een stenen klaslokaal gebouwd en heeft de stichting KOOK uit Alkmaar de bouw van nog eens twee extra lokalen gefinancierd.

 

 

 

 Leren en spelen

image009De Compassionate Kids School heeft een schoolbestuur, directeur en betaalde leerkrachten en is geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs. Naast het verplichte lesprogramma krijgen de leerlingen sport, muziek, tekenen en handenarbeid. Dat is niet vanzelfsprekend in Ghana. Ook leren ze sociale vaardigheden. In onze visie staan het Hoofd (kennis), het Hart (gevoel) en de Handen (spelen) centraal. We willen dat de kinderen met plezier naar school gaan en hun talenten ontdekken. We werken samen met Nederlandse leerkrachten aan de invulling van dit 'Triple H' lesprogramma.

image007Dankzij de hulp van onze sponsoren beschikken we over vijf stenen en twee houten lokalen, toiletten, watertanks en een keuken waar de dagelijkse schoollunch wordt bereid voor de leerlingen.

De school is financieel gezond en niet afhankelijk van sponsors voor de bedrijfsvoering. De ouders dragen bij wat ze kunnen in geld of landbouwproducten.

Er zijn nu ongeveer 300 leerlingen. Helaas kunnen we nog geen onderwijs bieden aan de bovenbouw, want er is een tekort aan lokalen en schoolmeubels. Samen met verschillende organisaties in Nederland proberen we de financiering van de uitbreiding rond te krijgen.

 

Help ons met sponsoring van een leerling, een donatie of vrijwilligerswerk.

Lees het Engelstalige interview met twee onderwijzeressen van de Compassionate Kids School.